Çocuk Hakları

Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Belgeleri

 
1-Avrupa Konseyi Rehber İlkeler
2-Avrupa Konseyi Sözleşmeleri
3-Avrupa Konseyi Strateji Belgesi
4-Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları
5-Çocuk Katılımı Değerlendirme Aracı
6-AK 2016-2021 Çocuk Hakları Strateji Belgesi 

Çocuk Haklarına İlişkin BM Belgeleri
1-Bireysel Bildirim Protokolü
2-BM Rehber İlkeler
3-Çocuk Hakları Sözleşmesi
4-Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografi İhtiyari Protokolü
5-Periyodik Raporların Şekli Ve İçeriğine İlişkin Genel Esaslar
6-Silahlı Çatışmalar İhtiyari Protokolü
Ulusal Çocuk Hakları Raporları
 
1-Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin Ülke Raporu
2-Silahlı Çatışmalar İhtiyari Protokolü
3-Sonuç Gözlemleri
4-Ulusal İkinci ve Üçüncü Rapor
5-Ulusal İlk Rapor
Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi
 
1-Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2013-2017)
Çocuk Hakları Broşür, Kitapçık