Yerinde Eğitimler Ankara'da Devam Ediyor

Çocuk Bakım Kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza hizmet veren tüm personelin hizmet kapasitesini arttırmak için düzenlenen yerinde eğitim programları devam ediyor.

Ankara’da bulunan kuruluşlarımıza yönelik eğitim Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven’in katılımıyla Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde başladı. Ankara’da konuyla ilgili hizmet veren 1100 personelin eğitim alacağı program, beş ayrı kuruluşta beş gün sürecek. 

Çocuk Bakım Kuruluşlarında görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılması doğrultusunda donanım kazanmasının amaçlandığı eğitimler ile, çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak; olumlu tutum ve davranış değişikliği oluşturmaları, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenme ve davranış bozukluklarının sağaltılarak aileleri ve sosyal çevreleri ile uyum sağlamaları hedefleniyor.

Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Çocuk Bakım Kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin ve meslek elamanlarının yanında; yurt yönetim memuru, memur, bakım elemanı, güvenlik görevlisi, aşçı ve şoför kadrolarında görev yapan yardımcı personelin eğitimi ile çocuklara yönelik Psiko-Sosyal destek programının bütünlüklü bir anlayışla verilmesi sağlanacak.

21 İlde  4465 Personel  Eğitim Aldı
Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan saha incelemelerinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda belirlenen illerde öncelikli olarak verilen eğitimlerin daha sonra bölgesel olarak verilmesi planlanıyor. Şu ana kadar Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan ekiplerce 21 ilimizdeki 4465 personele bulundukları illerde yerinde eğitim verildi.
Sonraki Sayfa: Aile ve Çocuk Dostu Dizilere Teşvik

Önceki Sayfa : "2002 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarımızın ortaöğretimde okullaşma oranı bugün gururla ifade edebiliriz ki yüzde 83'lere ulaşmış bulunmaktadır''