"Sosyal yardımlara ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1,4 milyar lira iken, 2016 itibarıyla bu miktar 32 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın, 2017 yılı sonunda yaklaşık 38.3 milyar lira olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 2002'de yüzde 7,3 olan 16-17 yaşta evlenen kız çocuklarının toplam evlilikler içindeki oranının 2016'da yüzde 4,6'ya gerilediğini belirterek, "Ancak bu orandaki düşüşü yeterli bulmadığımızı ve ülke ortalaması üzerinde orana sahip 8 ilde özel bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim" dedi.

Bakan Kaya, bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumu öncesinde, milletvekillerine sevgi evlerinde kalan çocukların yaptığı resimleri hediye etti.

Irak'ta meydana gelen depremden dolayı Irak halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Bakan Kaya, Türkiye'nin Irak'ın yanında olacağını söyledi.

Son 15 yılda sosyal devlet anlayışı ve uygulamalarında büyük bir hamle gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kaya, gerekli anayasal ve yasal düzenlemelerin yapıldığını, kurumsal kapasitenin ve sosyal yardımlara ayrılan mali kaynağın büyük oranda artırıldığını dile getirdi.

Bakan Kaya, müreffeh toplumun genel unsurlarından birinin de çocuğun sağlıklı gelişimine verilen önem olduğuna dikkati çekerek, her çocuğun aile ortamında bakımının sağlanmasının Bakanlığın temel hedefi olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede çocukların kuruluş bakımına alınmadan öncelikle sosyal ve ekonomik desteklerden yararlandırıldığını, böylece çocukların kendi ailelerinden kopmamalarının sağlandığını aktaran Bakan Kaya, bu kapsamda 105 bin çocuğun desteklendiğini kaydetti.

Koruma altındaki çocuklar için koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşmasına önem verdiklerini belirten Bakan Kaya, bu çocukların aile sıcaklığını hissederek yaşamlarını sürdürmelerini istediklerini dile getirdi.

Bakan Kaya, "Halen 5 bin 460 çocuğumuz koruyucu aile yanında hayatını sürdürüyor. Sadece 2017 yılında 904 çocuğumuzu koruyucu aileye kavuşturduk. Bu uygulamadan daha fazla çocuğumuzun faydalanmasına gayret ediyoruz. Özellikle 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızın koruyucu aile yanına yerleştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
 
- Sokaktaki 474 çocuk ailesine döndürüldü

Koğuş türü yapılanmanın olduğu çocuk yurtları ve çocuk yuvaları döneminin tamamen kapandığını anlatan Bakan Kaya, kurum bakımı altındaki çocukların tamamının çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerine taşındığına işaret etti.

Bakan Kaya, "Halihazırda 108 çocuk evleri sitemiz bulunuyor. Burada 6 bin 142 çocuğumuz kalıyor. Bunun yanında bin 191 çocuk evimiz mevcut. Bu çocuk evlerimizde de 6 bin 153 çocuğumuz yaşıyor" dedi.

Kurum bakımı altındaki çocukların akademik ve sosyal başarılarını artırmak için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Bakan Kaya, çocukların kreş ve gündüz bakım evlerinden, okul öncesi eğitimlerinden ücretsiz yararlandırıldığını anımsattı.

Bakanlık bünyesinde hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinde, suça sürüklenen, suç mağduru olan madde bağımlısı ve refakatsiz çocukların rehabilitasyonunun sağlandığını söyleyen Bakan Kaya, 2017 Ekim ayı itibarıyla 65 Çocuk Destek Merkezinde bin 571 çocuğa hizmet verildiğini aktardı.

Haziran ayında sokakta çalıştırılan çocuklar için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Kaya, 64 ilde 11 mobil ekip kurulduğunu, alan çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Bakan Kaya, uygulamanın ilk dört ayında ekipler tarafından 2 bin 943 çocuğa ulaşıldığını, bu kapsamda 474 çocuğun ailesine döndürüldüğünü, 133 çocuğun devlet koruması altına alındığını, 2 bin 336 çocuk için de eğitim ve sağlık tedbirine başvurulduğunu bildirdi.

- ŞÖNİM'ler 81 ile yaygınlaştırılacak

Bakan Kaya, RTÜK ile işbirliği halinde 2018 yılından itibaren aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri desteklemeye başlayacaklarını açıkladı.

Son 15 yılda, kadının güçlendirilmesi, her alanda daha etkin olması için anayasal ve yasal düzenlemelerle önemli kazanımlar elde edildiğini ifade eden Bakan Kaya, kadının güçlendirilmesine yönelik iki yeni Eylem Planı'nı hayata geçireceklerinin bilgisini verdi.

Bakan Kaya, bunlardan birinin 2018-2023 arasında uygulanacak "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı", diğerinin ise yine aynı dönemi kapsayacak "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı" olduğunu belirtti.

Şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkin olarak uygulanması için 68 ilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM), yakın zamanda 81 ile yaygınlaştırılacağına değinen Bakan Kaya, "Bakanlığımız, belediyeler ve diğer kuruluşların açtıklarıyla birlikte toplam 137 konukevinde, 3 bin 444 kapasiteyle şiddet mağduru kadına ve beraberindeki çocuklara da hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde hizmet birimleri kadar önemli bir hususun da bazı durumlarda mağdurların özel tedbirlerle korunması olduğuna dikkati çeken Bakan Kaya, bu kapsamda Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama'yı başlattıklarını kaydetti.
 
- "Bilişim teknolojilerini kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif kullanıyoruz"

Bakan Kaya, can güvenliği riski yüksek vakalarda mağdur ile şiddet uygulayanın birlikte takip edildiği elektronik izleme sistemini, 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya'da hayata geçirdiklerini anlatarak, bilişim teknolojilerini kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif şekilde kullandıklarını ifade etti.

Bu amaçla, Bakanlığın veri sisteminin, geçen Haziran ayında Adalet Bakanlığının UYAP sistemine entegre edildiğini anımsatan Bakan Kaya, böylece tedbir kararlarına anında UYAP sisteminden ulaşabildiklerini söyledi.

Bakan Kaya, bu bilgilerin ŞÖNİM üzerinden mağdura anında ulaşılmasını, bunun da müdahalenin hızlı ve etkin yapılmasını sağladığını, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de eylül ayında veri sistemlerini entegre etmeye yönelik protokol imzaladıklarını belirtti.

Bakan Kaya, böylece, emniyete intikal eden şiddet vaka kayıtların da eş zamanlı olarak bakanlıklarına ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve SGK gibi konuyla ilgili diğer kurumların verilerine yönelik de entegrasyon çalışmaları gerçekleştireceklerini dile getiren Bakan Kaya, bu yeniliklerle kadına şiddetle mücadelede adeta bir devrimin ortaya konulduğunu vurguladı.

- "Kız çocuklarının okullaşma oranında başarıya imza attık"

Kadının işgücüne katılımı ve istihdamının artırılmasının, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin Bakanlığın öncelikli çalışma alanları arasında olduğunu ifade eden Bakan Kaya, yapılan düzenlemelerle 2005 yılında yüzde 22,7 olan kadının işgücüne katılım oranının, Temmuz 2017 itibarıyla yüzde 34,3'e yükseldiğini aktardı.

Bakan Kaya, kadının iş ve aile yaşamının uyumlu hale getirilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yaptıklarını anımsatarak, hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi'ni, Büyükanne Projesi'ni, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni başlattıklarını hatırlatan Bakan Kaya, kadınların KOSGEB Girişimci Desteği'nden daha fazla yararlanmaları için önlemler aldıklarını anlattı.

Bakan Kaya, bu desteklerden yararlanan kadın girişimci oranının yüzde 48 olduğunu, KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ne katılanların yüzde 46’sını kadınların oluşturduğunu söyledi.

Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranında son 15 yılda önemli bir başarıya imza atıldığını ifade eden Bakan Kaya, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kız çocukları için ortaöğretim kademesinde net okullaşma oranı 2002-2003 öğretim yılında yüzde 45,2 iken, 2016-2017 öğretim yılında yüzde 82,4'e yükseldi. Kızlarımızın yükseköğrenimde, 2002-2003 öğretim yılında yüzde 13,5 olan okullaşma oranı, 2016-2017 öğretim yılında yüzde 44,4'e ulaştı. Okullaşma oranında yüzde 100'e ulaşana kadar bu alandaki çabalarımızı sürdüreceğiz. Okullaşma oranındaki anlamlı yükseliş, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi ile mücadelemize de olumlu katkı sunuyor. Nitekim istatistiki veriler incelendiğinde, erken yaşta evliliklerin yıllar itibariyle azalmakta olduğu görülmekte. 16-17 yaşta evlenen kız çocuklarının toplam evlilikler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken, 2016'da yüzde 4,6'ya gerilemiştir.
Ancak bu orandaki düşüşü yeterli bulmadığımızı ve ülke ortalaması üzerinde orana sahip 8 ilde özel bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim."

- "12 bin başvuruya danışmanlık hizmeti sunduk"

Evliliğe hazırlanan vatandaşlara ve ailelere yönelik eğitimler düzenlediklerine değinen Bakan Kaya, Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında 620 bin, Aile Eğitim Programı kapsamında ise 669 bin kişiye eğitim verdiklerini söyledi.

Boşanma düşüncesinde ya da boşanma sürecinde olan çiftler için Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti de verildiğini anımsatan Bakan Kaya, bu alanda temel eğitim almış meslek elemanlarıyla, yaklaşık 12 bin başvuruya danışmanlık hizmeti sunduklarını kaydetti.

Bütünlüklü hizmet sunan Sosyal Hizmet Merkezlerini (SHM) ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını anlatan Bakan Kaya, "Sadece bu yıl içinde 52 Sosyal Hizmet Merkezi açtık, toplam merkez sayımızı 268'e ulaştırdık. 2023 yılına kadar Sosyal Hizmet Merkezlerimizin sayısını 422'ye ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

- "370 bin 629 vatandaşa psikososyal destek sağlandı"

Aile kurumunun ve toplumsal yapımının güçlendirilmesi için hayata geçirdikleri Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında, bin 500 ASDEP görevlisinin 2016'nın ikinci yarısında istihdam edildiğini ve eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kaya, bu sayının yıl sonunda 3 bine ulaşacağını dile getirdi.

Bakan Kaya, "2018 yılı içerisinde bin 500 ASDEP personelinin daha istihdamını gerçekleştirecek ve ülke genelinde çok daha etkin hizmet dönemini başlatmış olacağız" ifadesini kullandı.

Bakanlığın Türkiye'deki afet ve acil durumlarda kriz bölgelerinde psikososyal destek hizmetlerini de aktif olarak yürüttüğünü belirten Bakan Kaya, bakanlık ekiplerinin, 2016-2017 yıllarında toplam 63 bin 44 hanede, 370 bin 629 vatandaşa psikososyal destek sağladığını söyledi.

Bakan Kaya, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, terörle mücadele sırasında terörden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmadıklarını da söyledi.

Bakan Kaya, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ilimizde terör olaylarından etkilenen ailelere ve diğer illerdeki terör saldırısı mağdurlarına destek sağladık. Bu kapsamda yaklaşık 55 bin hanede, 357 bin vatandaşımıza ulaştık" ifadesini kullandı.

Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında 8 Bakanlığın aktif görev ve sorumluluk üstlendiği "Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı" doğrultusundaki çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Bakan Kaya, ilk profil alan çalışması olma özelliğini taşıyan, "Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması"nın tamamlandığını ve  14-19 yaş arası eğitime devam eden gençlerde bağımlılık araştırmasının da gelecek yılın başında tamamlanacağını bildirdi.

- 60 bin kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek

Bakan Kaya, madde bağımlılığı tedavisi biten kişilerin toplumsal entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği, İstanbul'da iki, Ankara ve Antalya'da birer olmak üzere toplam 4 pilot sosyal uyum merkezinin açıldığını belirterek, "Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Aile Eğitim Programı kapsamında, 64 bin kişiye madde bağımlılığından korunmaya yönelik eğitim verdik. Ayrıca, Yeşilay ile iş birliğinde başlattığımız 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri' kapsamında 2017 yılının sonuna kadar 60 bin kişiye eğitim sunacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman vatandaşlara yönelik başlattığı açılım çerçevesinde "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi"ni hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Kaya, Roman vatandaşlar için 2015'te başlatılan ve Kasım 2017'de tamamlanan Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SİROMA) kapsamında başlatılan çalışmaların yeniden değerlendirilerek yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Bakan Kaya, ayrıca Roman vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezavantajlı kadınların toplumsal uyumunu arttırmak için 6 ilde 15 Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) faaliyete geçirildiğini söyledi.

- 56 bin yetim ve öksüz çocuğa düzenli nakdi yardım

AK Parti hükümetleri döneminde yoksullukla mücadele konusunda atılan adımlar hakkında bilgi veren Bakan Kaya, "Sosyal yardımlara ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1,4 milyar lira iken, 2016 itibarıyla bu miktar 32 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın, 2017 yılı sonunda yaklaşık 38,3 milyar lira olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kaya, 2016 yılı itibarıyla kişi başı günlük harcaması 1 doların altında kişi kalmadığına dikkati çekerek, Dünya Bankası tarafından iki hafta önce yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Atlası 2017 Raporu'nda Türkiye'nin dünyada yoksulluk oranlarını son 15 yılda en fazla azaltan ülke olarak yer aldığının altını çizdi.

Türkiye'nin son 10 yılda "orta insani gelişmişlik" düzeyinden "yüksek insani gelişmişlik" düzeyine yükseldiğine işaret eden Bakan Kaya, 2002'de sadece 4 alanda verilen sosyal yardım programlarının 2016 itibarıyla 39'a çıkarıldığını, "sosyal güvence sahibi olmama kriterinin" değiştirilerek, yardımlardan daha fazla vatandaşın faydalanmasının sağlandığını anlattı.

Bakan Kaya, sosyal yardımlardan yararlananların 2,4 milyonunun ekonomik yetersizlikleri nedeniyle eğitim hayatları kesintiye uğramaması için desteklenen çocuklar olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca hayata geçirdiğimiz diğer sosyal yardım programlarıyla, eşi vefat etmiş yaklaşık 278 bin kadına, 75 bin muhtaç asker ailesine ve yaklaşık 8 bin muhtaç asker çocuğuna ayrıca 56 bin yetim ve öksüz çocuğumuza düzenli nakdi yardım yapmaktayız. Ülkemizin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla başlattığımız diğer bir program da, doğum yardımıdır. Uygulamanın hayata geçirildiği Mayıs 2015'ten bu yana 2.7 milyon anne doğum yardımı programından faydalanmıştır. Bakanlık olarak, yakın zamanda ihtiyaç sahibi tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik de yeni bir düzenli sosyal yardım programı başlatacağız. Ayrıca, ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahibi hastaların da, elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarını Bakanlık olarak biz karşılayacağız."

- İstihdam dostu sosyal yardım modelleri

Bakan Kaya, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile ihtiyaç sahiplerinin "muhtaçlıklarını ispatlama külfetini" de ortadan kaldırdıklarına dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde verilerin karşılıklı paylaşımıyla birlikte sosyal yardımlar alanındaki mükerrerliği de ortadan kaldıracaklarını söyledi.
 
Vatandaşların yardım kuyruklarında beklemesine son vermek amacıyla 2 milyon haneye sosyal yardım kartı verildiğini, konutta ödeme uygulamasına geçildiğini bildiren Bakan Kaya, "Önümüzdeki dönemde, istihdam dostu sosyal yardım modellerine öncelik vereceğiz. Esasen bu konuda bazı somut adımlar da attık. Örneğin, devletten sosyal yardım alan hanelerde yaşayan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdamı halinde bir yıl süreyle işveren sigorta primi Bakanlığımız tarafından üstlenilecektir. Bu düzenleme, 2018 yılı başı itibarıyla yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

- Engellilerin kamuda istihdamı

Bakan Kaya, Eylül 2017 itibarıyla evde bakım aylıklarından 500 bin engelli ve yaşlı yakınının yararlandığını ayrıca 98 Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 184 Özel Bakım Merkezi, 6 Gündüzlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi ile 136 Umut Evi'nde 21 bin 549 engelli vatandaşın bulunduğunu belirtti.

2001-2002 öğretim yılında yaklaşık 53 bin olan özel eğitim ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören engelli öğrenci sayısının 2016-2017 öğretim yılında 306 bine yükseldiğine işaret eden Bakan Kaya, dünyada ilk olarak başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sistemi ile 2002'de 5 bin 777 olan engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısının Eylül 2017 itibarıyla 49 bin 873’e ulaştığını ve ayrıca ataması gerçekleştirilen 3 bin engellinin de bulunduğunu ifade etti. Bakan Kaya, 2018'de de 5 bin engelli vatandaşın daha kamuda istihdam edileceğini hatırlattı.

Ağustos 2017 itibarıyla kamuda 9 bin 787, özel sektörde ise 91 bin 783 engelli işçinin istihdam edildiğini aktaran Bakan Kaya, önümüzdeki dönem engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarına imkan sağlayacak ve gündüzlü hizmet verecek Engelsiz Yaşam Merkezleri (EYM) projesinin de sosyal politikalar alanına yeni bir soluk getireceğini vurguladı.

Bakan Kaya, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam nüfusa oranının 2016 yılı itibarıyla yüzde 8,3'e ulaştığını ve bu oranın 2023'te yüzde 10.2, 2050'de ise yüzde 20'lere ulaşacağına işaret etti. Hali hazırda Bakanlığa bağlı 144 Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 44 yaşlı yaşam evi ile özel kuruluşlara ait 176 Huzurevinde 20 bin 573 yaşlının hizmet aldığını bildiren Bakan Kaya, yaşlılara sunulan sosyal faaliyetlerden biri olan "Yetişkin Gençler Bocce Ligi" etkinliğine 47 ildeki 78 Huzurevinden 700 yaşlının katıldığını söyledi.

- Kamuda 21 bin 269 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Bakan Kaya, şehit yakınları ve gaziler için yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye olarak, zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada güçlü bir devlete sahip olmak, medeniyetimizi ecdadımızdan aldığımız mirasa layık bir şekilde geleceğe taşımak durumundayız. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'dünyanın vicdanı' haline gelmesini ve güçlenmesini hazmedemeyenler hain planlarına devam ediyorlar. Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi, ülkemizin istiklaline ve istikbaline kast eden kirli planların en ağırlarından biri oldu." 

Darbe girişiminin milletin dirayetiyle püskürtüldüğünü, Türkiye, bayrak ve ezanlar için canını ortaya koyan tüm şehit ve gazilere minnettar olduklarını vurgulayan Bakan Kaya, yürütülen çalışmalarda yılda iki defa olan şehit yakını ve gazi atamalarında süre sınırını kaldırdıklarını, terör mağduru sivil vatandaşların anne ve babalarının da istihdam hakkını kullanabilmelerini sağladıklarını aktardı.
 
 2014-2017 yılları arasında 21 bin 269 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda atandığını bildiren Bakan Kaya, şehit yakınlarından sadece bir kişi için alınacak aracın ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'den muaf tutulduğunu ve Kasım 2017 itibarıyla 141 bin hak sahibine ücretsiz seyahat kartlarının teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Kaya ayrıca Ankara Karşıyaka Mezarlığında bulunan Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerine ait 763 mezarın bakım onarım işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını belirtti.

- 137 bin yabancı uyruklu çocuğa Şartlı Eğitim Yardımı

Bakan Kaya, yurt dışında yürütülen çalışmalara ilişkin, daha önce Düsseldorf ve Köln'de açılan ateşeliklerine ilave olarak Berlin Müşavirliği ile Stuttgart, Hamburg, Münih Ataşeliklerinin açılması için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"Almanya’da İkamet Eden Türk Soylu Ailelerin Profil Araştırması"nı gelecek yıl gerçekleştireceklerinin altını çizen Bakan Kaya, Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarına sağlanan desteklerle ilgili de şöyle konuştu:

"Sosyal Uyum Yardımından Eylül 2017 itibarıyla 1 milyonu aşkın kişi faydalandı, Avrupa Birliği fonlarından 632 milyon lira ödeme yapıldı. Bununla birlikte okula devam eden Suriyeli misafirlerimizin çocuklarına okula devamları karşılığında şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Bu kapsamda, 137 bin yabancı uyruklu çocuğa Şartlı Eğitim Yardımı yaptık, yine AB fonlarından gelen kaynakla. Bakanlık olarak, geçici koruma statüsündekilere de hizmet ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 290 bin Suriyeliye psikososyal destek hizmeti verdik."

- Kaynakların yüzde 96'sı sosyal yardım ve hizmetlere

Bakan Kaya, gündüzlü ve yatılı hizmetlerin sunulduğu çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet kuruluşları ile sosyal hizmet merkezi inşaatlarına devam ettiklerini belirterek, 2011-2016 döneminde 149 kuruluşun hizmete açıldığını ve bu yıl içerisinde de 10 projenin daha tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.
Bakan Kaya, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2018 yılı için tasarıda öngörülen bütçe tutarı 26 milyar 690 milyon liradır. Bakanlığımız bütçesi bir önceki yıla göre incelendiğinde personel giderlerinde yüzde 14, devlet primi giderlerinde yüzde 16, cari transferlerde yüzde 11 oranında artış gerçekleşmiştir.  Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yaklaşık 6,6 milyar liranın yine sosyal yardım harcamalarında kullanılması planlanmaktadır. Personel giderleri için ayrılan kaynak, toplam bütçemizin yaklaşık yüzde 3'ünü oluştururken, yeni hizmet kuruluşları inşaatları ile araştırma projelerine ayrılan kaynak yaklaşık yüzde 1 düzeyindedir. Bakanlığımıza tahsis edilen kaynakların yaklaşık yüzde 96'sı sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kullanılmaya yöneliktir."

Bakan Kaya, Bakanlığın çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ile gönüllülerin destek ve katkılarının çok önemli olduğunu kaydetti.


Sonraki Sayfa: "Çocuklar gülerse dünya güler inancındayız. Tüm çocukların gülmesi için gece gündüz çalışıyoruz’’

Önceki Sayfa : "Böyle güzel yürekli bir evladımız, böyle bir şeyi yaşadığı için çok üzüldük. Bakanlık olarak her zaman kendisinin ve ailesinin yanındayız"