Saha İzleme Çalışmalarımız Devam Ediyor

Genel Müdürlüğümüz tarafından çocuk hizmetlerine yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, personele rehberlik yapılması ve yeni çalışmalara ilişkin önerilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan saha incelemeleri uygulamaların denetlendiği ikinci ziyaretlerle devam ediyor.

Çocuk hizmetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi için 2017 yılı temmuz ayı içinde başlatılan çalışmalar, Genel Müdürlüğümüzde farklı alanlarda görev yapan Daire Başkanlarının liderliğinde oluşturulan ekipler tarafından sürdürüldü. Multidisipliner bir yaklaşımla kurulan ekipler 2017 yılında 81 ilimizdeki kuruluşlarımızı içeren incelemelerde bulundu.

Bakanlık merkez ve taşra birimleri arasında koordinasyonun artırılmasına da katkı sağlayan saha izleme çalışmaları kapsamında; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve çocuklarla ilgili tüm hizmet birimlerin yanı sıra, özel kreşler ve sosyal hizmet merkezleri de ziyaret ediliyor. Saha incelemesini gerçekleştiren ekipler, bulunulan ildeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü, il müdür yardımcıları, sosyal hizmet merkezi müdürleri, meslek elemanları, bakım personeli ve çocuklar ile görüşmeler yapıldı. İllerde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda il yöneticileri ve çocuk alanında çalışan görevlilerin de katılımıyla odak grup toplantısı yapılarak il değerlendirme raporu hazırlandı.

Alanda çalışanlar tarafından da olumlu karşılanan saha ziyaretleri kapsamında sorunların çözümünde yerinde rehberlik edilirken, Bakanlığın politika öncelikleri hakkında çalışanlarda farkındalık oluşturmaya yönelik çok yönlü istişareler yapıldı. Yürütülen hizmetlere ilişkin sahada çalışanlar tarafından dile getirilen talep ve öneriler kayda geçirilerek, kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan çocuklarla da görüşmelerin yapıldığı ziyaretlerde, çocuklardan alınan geri bildirimler raporlandı. Geçtiğimiz yıl içinde yapılan saha incelemelerinden elde edilen bilgilerin raporlanarak illere tespiti yapılan konularda talimatlar verildi.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilimizdeki kuruluşlarımıza yapılacak bu ikinci saha incelemesinde, tespit edilen konulara ilişkin yapılanlar denetlenecek. İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda yaşanan sorunların tespit edilerek yerinde izlemesi ve rehberlik yapılması amacıyla gerçekleştirilen saha izleme çalışmalarıyla,  Bakanlıkta belirlenen politikaların sahaya nasıl yansıdığının da anlaşılması hedefleniyor.

Her ile ikinci kez yapılacak saha izleme, değerlendirme ve rehberlik çalışmalarının mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.


Sonraki Sayfa: "İstismar vakası olduktan sonra failin hak ettiği cezayı alması elbette çok önemli ama en önemlisi çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumamız''

Önceki Sayfa : "Çocukların yüzünü güldürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın derdi ve çabası içerisindeyiz"