Mahremiyet Eğitimi Çalıştayı Ankara'da Yapılıyor

Genel Müdürlüğümüz koordinesinde  düzenlenen "Mahremiyet Eğitimi Çalıştayı" Ankara'da başladı.

Ülke genelinde çocukların eğitimi konusunda paydaş kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katkılarıyla, mahremiyet eğitimi konusunda ortak bir politika oluşturulmasını amacıyla düzenlenen çalıştay iki gün sürecek.

Ankara'da yapılan çalıştaya Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Dr. Hakkı Öztürk, Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven, Daire Başkanları, Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığından temsilciler, Üniversitelerden akademisyenler ve Genel Müdürlüğümüz personeli katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Müsteşar Yardımcımız Dr.Hakkı Öztürk; Bakanlığın politika önceliğinin aile ve aile değerlerinin korunması olduğunu hatırlatarak; tüm çocukların mahremiyet alanlarının farkına vararak kendisi ile çevresi arasına sağlıklı sınırlar koyabilme becerisi kazanmasının önemli olduğunu söyledi.

Genel Müdürümüz Dr.Selahattin Güven de konuşmasında, Bakanlık olarak çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi, toplumsal yaşama katılımı için ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, akademik tatil olmasına rağmen etkin katılım sağladıkları için akademisyenlere teşekkür etti.

Çalıştay Doç Dr. Ercüment Erbay tarafından yapılan, çalıştayın amacı ve çıktılarına ilişkin beklentilerin anlatıldığı sunumla başladı. Erbay, sunumunda;  "Mahremiyet nedir?" "Mahremiyetle ilgili temel kavramlar ve terimler (özel alan, özel bölge beden emaneti vb.) nelerdir?"  ve "Çocuk Mahremiyetinin kavramsal çerçevesinin çizilmesi" konu başlıklarında bilgiler verdi.


Bakanlık Temsilcileri Mevcut Durumu Değerlendirdi

Ardından Sağlık,  Milli Eğitim, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Diyanet işleri Başkanlığından temsilciler çocuklarda mahremiyet eğitimde mevcut duruma ilişkin sunumlar yaptı.
Çalıştayda yapılan grup çalışmaları ile çocuklara ve ailelere yönelik hazırlanacak eğitim programının içeriğinde neler olması gerektiği, çocuğun fiziksel ve psiko-sosyal gelişimi ve mahremiyet eğitiminin nasıl olması gerektiği konuları masaya yatırıldı. Grup çalışmalarında ayrıca Koruyucu ailelere verilecek mahremiyet eğitiminde neler olması gerektiği konusu da ele alındı.


Öğrenim Kurumlarında Mahremiyet Eğitimi

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde yapılan  grup çalışmalarında; çocuklara, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim eğitim kurumlarında mahremiyet eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği konusu değerlendirilecek.
Korunma ve bakım altındaki çocuklar için mahremiyet eğitiminin kimler tarafından, nasıl verilmesi gerektiği de grup çalışmalarının konu başlıkları arasında yer alıyor.


Yazılı, Görsel Basın ve Sosyal Medya

Çalıştayın ikinci gününde "yazılı ve görsel basında mahremiyet eğitimi", "sosyal medyada mahremiyet eğitimi" ve "teknoloji kullanımında mahremiyet eğitimi" konu başlıklarının ele alındığı grup çalışmaları yapılacak.
Değerlendirmelerin istismara maruz kalan çocuklar açısından da yapılacağı çalıştay, çıktı ve önerilerin raporlanması ile sona erecek.
Sonraki Sayfa: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Türkiye Genelinde Anılıyor

Önceki Sayfa : ÇHGM 8. Türkiye Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası