“Dijital Oyunlar Çalıştayı” Ankara’da Yapılıyor

Gençlerin ve çocukların gelişimini göz önünde bulundurarak “Dijital Oyunlar” teması ile hazırlanan Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri başladı. Etkinliğin ikinci gününde Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğinde “Dijital Oyunlar Çalıştayı ve Sempozyumu” gerçekleştiriliyor.

“Dijital oyunlar için çocuk ve aile rehberliği” temasıyla gerçekleştirilen oturumda konuşan Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven,  çocuklarımızın risklerden korunmasıyla birlikte; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Çocuk gelişiminde oyunların rolüne değinen Genel Müdürümüz, “Çocuklar,  sahip oldukları kültürel mirası, oynadıkları oyunlarla içselleştirebilir” dedi.

- “Çocukların sağlıklı gelişiminde herkesin sorumluluğu var”

Çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasında ebeveyn, aile ve okul başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların rolü olduğunu hatırlatan Genel Müdürümüz, yasal, sosyal ve ahlaki bir zorunluluk olarak kurumlarla birlikte, toplumdaki her bireyin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarındaki yaygınlaşmanın, çocuk gelişimi üzerindeki etkisine değinen Genel Müdürümüz,  Bakanlık olarak çocukların sağlıklı gelişimi ve toplumsal yaşama katılımı için ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

- “Çocukları önlenebilir risklere karşı korumaya çalışıyoruz”

Bakanlığın, çocukları önlenebilir risklere karşı korumak için önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade efen Genel Müdürümüz Güven şöyle devam etti: “Yaptığımız çalışmalarla çocukların, ailelerin ve toplumun risklere karşı farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Bugün burada gerçekleştirilecek oturumda; dijital oyunların çocuklar üzerinde olası olumlu ve olumsuz etkileri ile dijital oyunlar üzerinden çocuk istismarının önüne geçilmesi konusunda neler yapılabileceği gibi konu başlıklarını siz değerli katılımcılarla konuşmayı ve tartışmayı amaçlıyoruz. Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda koruyucu ve önleyici politikalarımız geliştirilecek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon artacaktır. Bu doğrultuda yapacağımız çalıştayın başarılı geçeceğini temenni eder, katılımınız için hepinize teşekkür ederim.”

Etkinlikler kapsamında Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde yapılacak oturumda   'Dijital Oyunlar için Çocuk ve Aile Rehberliği' konusu ele alınacak. Çalıştay sonuç raporlarının sunulacağı ikinci günde alanında uzman konuşmacıların katıldığı bir panel düzenlenecek.

Kurumlar arası işbirliği

Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ile düzenlenen “Dijital Oyunlar Çalıştayı”nda; değişik oturumlarda dijital oyunların olumlu ve olumsuz yönleri ile bunların çocuk ve gençlerin fizyolojik, psikolojik ve zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisinin tartışılması planlanıyor.

Çocuklar için kodlama ve bilgi toplumunda aile eğitimi ile başlayan olan etkinlikler üç gün boyunca devam edecek. Eğitimler esnasında öğrenciler oyun geliştirme yolu ile kodlama programına katılırken aileleri ise internetin güvenli kullanımına yönelik farkındalık eğitimleri alacak. Eğitimin ardından öğrencilere katılım sertifikası ve güvenli internet kullanım sözleşmesi verilecek.

 


Sonraki Sayfa: Çocuklar Tartışıyor Fikirler Yarışıyor

Önceki Sayfa : Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven'in 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı