Çocuk Hakları Sözleşmesi Uyarınca Yapılabilecek Bireysel Başvuruları Düzenleyen Protokol Resmi Gazetede Yayımlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından imzalanan "Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolü"    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BM Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989'da imzalanan ve Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyle ilgili olarak "Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol"e göre, insan hakları ve temel özgürlüklerin evrenselliği, bölünmezliği, birbirine bağlı olduğu ve birbiriyle bağlantılı olduğu teyit edilerek, hak ihlaline uğramış çocuklara yerel düzeyde etkili yasal yollara erişim olanağı sunan uygun ulusal mekanizmaların geliştirilmesi teşvik edilecek.

Bireysel Başvuru Yapılabilecek
Ülkemiz, Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca yapılabilecek bireysel başvuruları düzenleyen protokolü Resmi Gazetede yayımlanması ile sözleşme uyarınca, komiteye bireysel başvuru yapılabilecek.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla BM Çocuk Hakları Komitesine bireysel başvuru yapılmasına imkan tanıyan Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Ek Bireysel Başvuru Protokolü, Ülkemiz tarafından 24 Eylül 2012 tarihinde imzalanmış olup bahse konu Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6976 Sayılı Kanun 9 Mart 2017 tarihinde kabul edilmişti.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolü Dört Bölümden Oluşuyor 
Dört bölümden oluşan İhtiyari Protokol komitenin görev alanı ve yetkileri, alınacak tedbirler, başvuru usulü, başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve kabul edilebilme şartları ile soruşturma prosedürleri ile ilgili düzenlemeler içermektedir.

Söz konusu Protokol uyarınca Komiteye yapılan başvuruların kabul edilebilmesi için bildirimde başvuru sahibinin isminin yer alması, başvurunun  yazılı olması, ihlal edildiği iddia edilen konunun Sözleşme ve Ek İhtiyari Protokolleri bağlamında yapılması, tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi,  aynı konunun Komite tarafından daha önce ele alınmamış veya başka bir uluslararası soruşturma ve anlaşma prosedürü altında incelenmemiş olması, kanıta dayalı olması, asılsız olmaması gerekmektedir. 

Resmi Gazete'de yayımlanan protokole linkten ulaşabilirsiniz.


Sonraki Sayfa: "Dijital Oyunlar Çalıştayı ve Sempozyumu"nun Çalıştay Raporu Yayımlandı.

Önceki Sayfa : Bakan Kaya, Kilis'te