Bakanımız Kaya’nın 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla ilan edilen 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın ve sosyal sorumluluğun artırılması açısından anlamlı bir gündür.

 

Çocuklarımızın, eğitim almaları gereken yaşlarda çalışma yaşamında bulunmaları, sağlık ve güvenliklerini, sosyal ve fiziksel gelişmelerini olumsuz yönde etkilemektedir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, eğitimlerini eksiksiz şekilde almaları, çocukluklarını yaşamaları, sağlıklı ve güçlü bir şekilde hayata hazırlanmaları bizim en önemli vazifemizdir.

 

Ülkemiz, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine yönelik BM Uluslararası Çalışma Örgütünün Sözleşmelerini imzalamıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi başta olmak üzere; mevzuatımızda 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak kapsamındadır. Çocukların çalışma ve eğitim hayatları ile ilgili hükümler ve bu hükümlerin etkili bir şekilde uygulanması için cezai yaptırımlar da mevzuatımızda açıkça ifade edilmiştir.

 

Ülkemizin bu tavrına uygun olarak; Bakanlığımız, çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Sosyal Hizmet Merkezlerimiz bünyesinde, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde devam eden çalışmalarımızla, çocukların sokakta çalıştırılmasının engellenmesini, sokakta karşılaşabilecekleri risklerden korunmalarını, eğitim hayatlarına devam etmelerini ve ailelerinin yanına döndürülmelerini sağlıyoruz.

 

Bakanlığımızın bütün çalışmaları gibi aile odaklı yürüttüğümüz çalışmalarla, çocuklarımız ve aileleri sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırılıyor.

 

Aile bütünlüğünün korunması ve ekonomik yoksunluk çeken ailelerimizin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için, 102.366 çocuğumuzu ailelerinin yanında Sosyal Ekonomik Destek ile destekliyoruz. 2016 yılında, 221 çocuk koruma altına alındı ve 701 çocuğun ailesinin yanına dönmesi sağlandı.

 

Eğitim çağında olup okula devam etmeyen çocuklarımızı eğitim-öğretim sistemine kazandırıyoruz. Bu kapsamda; 2016 yılında sokakta risk altında bulunan ve çalıştırılan 2 bin 524 çocuğumuz eğitim hayatına döndürüldü.

Eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde kullananların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Bütün bu hizmet ve destekleri, geçici koruma kapsamındaki yabancı uyruklu çocuklar için de veriyoruz.

 

Çocukların yerinin ailesinin yanı ve okul sıraları olduğuna inanıyoruz. Bütün kurum ve imkanlarımızla, sevgili çocuklarımızın en güzel çağlarını mutlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.

 

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nün, toplumsal bilincin artırılması ve ailelerimizin kendilerine sunduğumuz destekler hakkında bilgi sahibi olması için faydalı olmasını diliyorum. Dünyanın bütün çocuklarını sevgiyle kucaklıyorum.


Sonraki Sayfa: Sokaktaki 2 Bin 500 Çocuk Eğitime Kazandırıldı

Önceki Sayfa : Sosyal medyada içki ve sigara içirilirken görüntüleri yayınlanan çocuğumuz bulundu ve Bakanlığımız tarafından koruma altına alındı