Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük Yürürlükten Kaldırılmış olup İşe yerleştirme İşlemleri Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda devam etmektedir.

Korunmaya muhtaç çocukların işe yerleştirilmesine ilişkin iş ve işlemler 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek1 Maddesi ve Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.