Değerler Eğitimi Kampı Başvurusu

Genel Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 25.02.2013 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereği, kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan gençlerimizin gençlik kamplarından yararlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. 

17-21 Ocak 2018 tarihleri arasında Kastamonu ili Yolkanak kamp merkezinde “Değerler Eğitimi” ve “Sosyal Aktivite” içerikli kamp programı yapılması planlanmaktadır.

Kampla ilgili talimatname , başvuru formu ve Kastamonu Değerler Eğitimi Kampına Katılacak İllerin Listesi 'ne linkten ulaşabilirsiniz.

      
 


Sonraki Sayfa: ÇHGM 9. Masa Tenisi Şampiyonası Hakkında Duyuru

Önceki Sayfa : Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Çocuk Evinin İşleyişine İlişkin Esaslar Başlıklı 5. Bölümünün 23. Maddesinde Yer Alan Limitler Yeniden Değerleme Oranı İle Güncellendi