ÇHGM'YE BAĞLI TÜM KURULUŞLARIN MALİ HİZMET BİRİMLERİNİN DİKKATİNE


HATALI   HARCAMALAR
 

              Strateji Geliştirme Başkanlığı 06.02.2017 tarih ve 14316 sayılı Hatalı Harcamalar konulu yazısı ile Kuruluşlarımızca yapılan hatalı harcamaları bildirmiş, söz konusu harcamaların kontrol edilerek düzeltilmesi ve bundan sonraki harcamalarda dikkat edilmesi konusunda Bakanlığımıza bağlı tüm birimleri talimatlandırmıştır.
Hatalı harcama yapan kuruluşlarımız Genel Müdürlüğümüzce de telefonla aranarak ikaz edilmiş ve yapılan hatalı harcamaların düzeltilmesi konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır.
            Ancak;  Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde Kuruluşlarımızın bu konuya gerekli hassasiyeti göstermediği ve hatalı harcamaların yapılmaya devam edildiği tespit edilmiştir.
             Hatalı harcama yapan kuruluşlar ve harcamalarına ilişkin tablolar ekte yer almaktadır. Kuruluşlarımızın tabloları kontrol ederek yanlış harcama yaptıkları tertipleri aşağıda  ve Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Evleri Siteleri, Çocuk Destek Merkezleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerine ait tablolarda yer alan  tertiplere göre  ivedi olarak  düzeltmeleri  gerekmektedir.

 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kuruluşlarımız;
 

Müteahitlik Hizmetleri ( Sadece Temizlik Hizmet Alımı) Giderlerini 24.01.00.62-01.3.9.00-1-03.5.1.08  
 
Taşıt Kiralama Giderlerini    24.01.00.62-01.3.9.00-1-03.5.5.02  
Özel Güvenlik  Hizmet Alımı Giderlerini 24.01.00.62-03.1.4.00-1-03.5.1.09  
 
 
Çodem’ler, Sevgi Evleri, Çocuk Siteleri ,Çocuk Yuvaları,Yetiştirme Yurtları ;
 
Müteahitlik Hizmetleri ( Bakım Elemanı-Veri Hazırlama,Aşcı, Kaloriferci vb.) Giderlerini, 24.01.00.62-10.4.0.00-1-03.5.1.04  
Bina Kiralama Giderlerini; 24.01.00.62-10.4.0.00-1-03.5.5.05  
Öğrencilere yapılacak harçlık ve burs dışındaki eğitim amaçlı diğer transferler 24.01.00.62-10.4.0.00-1-05.4.2.01  
Çocuk Harçlıkları  24.01.00.62-10.4.0.00-1-05.4.7.90  
 
 
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri ;
 
Müteahitlik Hizmetleri ( Bakım Elemanı-Veri Hazırlama,Aşcı, Kaloriferci Vb.) giderlerini, 24.01.00.62-10.4.0.23-1-03.5.1.04
Bina Kiralama Giderlerini; 24.01.00.62-10.4.0.23-1-03.5.5.05  

 
Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Evleri Siteleri, Çocuk Destek Merkezlerine ait Hatalı Harcamalar için Linke tıklayın
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerine ait Hatalı Harcamalar için Linke tıklayın