Duyurular

Satranç Antrönörlüğü Kursu

19-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Satranç Antrönörlüğü Kursu"na ilişkin

Gayrimenkul Kiralanmasına Daire

Aile ve Sosyal Politikalar il ve İlçe Müdürlükleri ile Bakım Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk evi, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi, Yaşlı Hizmet Merkezi, Kadın Konuk Evi, İlk Kabul Birimi, Şiddet Önleme Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi hizmet binalarının kiralanmasına dair Başbakanlığın yazısı ekte sunulmuştur.

Gençlik Kamplarına ilişkin Yazı ve Kamp Dönemleri ve Tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik kamplarının 2013 yılı proğramı ekte gönderilmiştir.

2013 Yılı seviye belirleme sınavına (SBS) giren çocuklara ilişkin

Korunma ve bakım altında bulunan (kuruluş bakımında, sosyal ve ekonomik destekle aile yanında ve koruyucu ailede olan) ve 2013 yılı seviye belirleme sınavına(sbs) giren çocuklara ilişkin bilgileri içeren tablo İl Müdürlükleriniz koordinesinde bütün kuruluşlarca excel formatında doldurulması, her kuruluşça doldurulan tablonun eksiksiz olarak il Müdürlüğünüzde toplandıktan sonra sonuçların açıkland

Çevre Bakanlığına Devredilecek İşler Hakkında ÖNEMLİ ve SÜRELİ

2013 Yılı Yatırım Programında yer alan inşaat projelerinden; daha öncekiyıllarda yatırım programına alınmasına rağmen çeşitli sebeplerle yapım aşamasına geçmemişve ihalesi yapılmamış projelerin hızlandırılması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınadevredilmesi planlanan inşaat projelerinin listesi, tahsis belgesi, arsanın aplikasyon krokisi,imar planı, imar çapının aslı gibidir onaylı örnekleri

TÜBİTAK BİLİM KAMPINA İLİŞKİN YENİ DUYURU

Katılımcı Çocuk Listesi ve Görevli Araç ve Personel Listesi

Yüksek Öğrenime Başlayacak Gençler

Korunma ve bakım altında bulunan (kuruluş bakımında, sosyal ve ekonomik destekle aile yanında ve koruyucu ailede olan) ve 2013 Yılı Üniversite giriş sınavlarına giren gençlerimize ilişkin bilgileri içeren tablo web sitemizde yayınlanmıştır. İl müdürlüklerinizce, yüksek öğrenim tercihi yapacak gençlerin bölüm tercihlerinde kendi istek ve yeteneklerinin yanı sıra, kamu kurumlarının daha çok istihda

İLGİLİ İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE! Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK işbirliğinde yürütülmekte olan “Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sisteminin Modellenmesine İlişkin Araştırma Projesi”

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK işbirliğinde yürütülmekte olan “Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sisteminin Modellenmesine İlişkin Araştırma Projesi” (ÇETUS) kapsamında yapılacak nitel saha araştırması yolu ile çocukların korunmaya muhtaç hale gelmesine neden olan risk faktörleri tespit edilecektir. Bu bağlamda TÜİK tarafından belirlenen ve ülkemizde Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sın

Üstün Yetenekli Bireyler Eylem Planı Çalıştayı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun, 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 15 Ocak 2013 tarihinde 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi‘nin koordinasyonunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanmasına, eylem ve stratejiler bazındaki gelişmelerin Yüksek Kurul’un toplantılarına raporlanmasına karar verilmiştir.

YENİ !!! Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasında yapılacak olan TÜSSİDE Bilim Kampı programına ilişkin duyuru 12 Haziran 2013

YENİ !!! Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasında yapılacak olan TÜSSİDE Bilim Kampı programına ilişkin duyuru 12 Haziran 2013

Çocukların Öğrenim Durumları

Sayı: 76171234-260.01.03-60122

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.TÜRKİYE BADMİNTON ŞAMPİYONASI PROGRAMI 10-13 HAZİRAN 2013 / BURSA

10-13 Haziran 2013 tarihlerinde Bursa İlinde yapılacak “Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye 2. Badminton Şampiyonası” Programı, konaklanacak otel bilgileri, katılımcı çocuk ve personel sayısı ve çocuk isimleri ektedir.

YENİ Bilim Kampı Formu Hakkında !!!!

TÜBİTAK - TÜSSİDE Bilim Kampı için form gönderme süresi 07-06-2013 mesai bitimine kadar uzatılmıştır!!!

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında yapılacak olan TÜSSİDE Bilim Kampı programına ilişkin Duyuru 20 Mayıs 2013

ocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında 2012 yılında düzenlenen TÜSSİDE Bilim Kampı programının 2013 yılında da yapılması öngörülmektedir.